Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Przetarg nieograniczony: Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.8.2019.JSz   

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy

 

Ogłoszenie w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym formularz ofertowy, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy)

DOCsiwz-utrzymanie dróg i chodników 2019.doc
 

Załącznik nr 7 - wykaz dróg i chodników, wykaz świąt i imprez w 2019

DOCKalendarz imprez 2019.doc
DOCwykaz dróg i chodników.doc
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.03.2019r.

PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór2.pdf
PDFwybór-2.pdf
 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

PDFunieważnienie-utrzymanie.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinformacja-wybór utrzymanie.pdf