Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399) Burmistrz Miasta Głuchołazy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na okres od 02.01.2025r. do 02.01.2027r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej (zgodnie z art. 6c ust. 3e ww. ustawy), są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Możliwość złożenie ww. oświadczenia nie dotyczy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tzw. nieruchomości mieszanych (zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy).

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy, na stronie internetowej Miasta Głuchołazy oraz w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, pokój nr 5.

UWAGA !!!
ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NINIEJSZYM PRZYPOMINAMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2025R. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ZOSTANĄ OBJĘTE GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami zostaną automatycznie włączeni do zorganizowanego przez gminę systemu, dlatego należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą świadczącą usługi.

Ponadto nieruchomości tzw. mieszane, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zostają automatycznie włączone do systemu, dlatego również należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą świadczącą usługi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, pokój nr 5 oraz pod nr tel. 77 40 92 130-131.

 

DOCOŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ ZE ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ GŁUCHOŁAZY.doc (35,50KB)