Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Standardy

ZARZĄDZENIE NR 84-PR.20.2024 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 poz. 609 ze zm.) w związku z art 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz 862 ze zm.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich zarządzam co następuje:


§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach standardy ochrony małoletnich w brzmieniu stanowiązym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie.84-PR.20.2024.2024-06-28 standardy ochrony małoletnich.pdf (590,50KB)