Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571). W wyniku ogłoszonego w dniu 26 marca 2024r. otwartego konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań publicznych wykonawcami zostają:

Zadanie nr 1: Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Kościuszki 28-28a.

Na realizację zadania przyznano kwotę - 16 000 zł.

Zadanie nr 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym – Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a.

Na realizację zadania przyznano kwotę - 30 000 zł.