Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 03.12.2018r.

 

ZP.271.2.26.2018.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”

 

 

 

Termin złożenia oferty :06.12.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc (170,00KB)

Załączniki 1-4 do IWZ (formularz oferty, oświadczenia, wykazy)

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc (143,00KB)

Załącznik nr 5 do IWZ wzór umowy

DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc (148,00KB)

Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna:

PDFBURGRABICE_OSP_SWIETLICA-CZESC SWIETLICA WIEJSKA PRZEDMIAR do zapytania ofertowego.pdf (1,45MB)
PDFBURGRABICE_OSP_SWIETLICA_CALOSC PRZEDMIAR do zapytania ofertowego.pdf (2,36MB)
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - Burgrabice OSP, świetlica.pdf (852,49KB)
PDFPostanowienie konserwatora - Burgrabice OSP, świetlica.pdf (459,72KB)
 

ARCHITEKTURA:

Dokumenty:

JPEGMapa.jpeg (226,13KB)
JPEGPOLACZEONE.jpeg (493,94KB)
PDFTauron - Burgrabice 140A.pdf (183,95KB)
PDFArkusz 3A.pdf (65,65KB)
PDFArkusz 3B.pdf (89,33KB)
PDFArkusz 3C.pdf (94,66KB)
PDFArkusz 3D.pdf (85,35KB)
PDFDecyzja warunków zabudowy - Burgrabice 140A.pdf (264,42KB)
PDFZałącznik nr 1 do decyzji.pdf (132,75KB)
PDFZałącznik nr 2 do decyzji.pdf (146,57KB)
PDFMAPA.pdf (27,06MB)
PDFskan20170703135918.pdf (371,18KB)
PDFUZG WODOCIAGI.pdf (2,32MB)
PDFWoda i kanalizacja - Burgrabice 140A.pdf (275,78KB)
JPEGpolaczone.jpeg (445,05KB)
JPEGpolaczone2.jpeg (204,40KB)
PDFskan20170320102633.pdf (2,78MB)
PDFskan20170608141957.pdf (2,94MB)
PDFUZG ZJAZDU.pdf (931,84KB)
 

Inwentaryzacja:

PDF10I.pdf (332,79KB)
PDF12I.pdf (328,00KB)
PDF11I.pdf (165,64KB)
PDF1I.pdf (187,35KB)
PDF2I.pdf (296,57KB)
PDF3I.pdf (220,61KB)
PDF4I.pdf (223,43KB)
PDF5I.pdf (289,35KB)
PDF6I.pdf (190,52KB)
PDF7I.pdf (181,01KB)
PDF8I.pdf (186,06KB)
PDF9I.pdf (175,84KB)
LOGplot.log (1,71KB)
 

Projekt architektoniczny:

PDF2. PRZEKŁADKI_BURGRABICE_BUDOWLANY.pdf (113,30KB)
PDF1. METRYKA_BURGRABICE.pdf (125,49KB)
PDF4. BIOZ_BURGRABICE.pdf (111,58KB)
PDF3. OŚWIADCZENIE_BURGRABICE.pdf (72,71KB)
PDF2. PRZEKŁADKI_BURGRABICE_WYKONAWCZY.pdf (113,41KB)
PDF6. OBSZAR_ODZIAŁYWANIA_BURGRABICE.pdf (206,60KB)
PDF5. OPIS_PZT_BURGRABICE.pdf (259,60KB)
PDF8. OPIS_TECH_BURGRABICE.pdf (448,28KB)
PDF7. INWENTARYZACJA_BURGRABICE.pdf (176,52KB)
PDF12A.pdf (267,78KB)
PDF11A.pdf (171,28KB)
PDF10A.pdf (298,71KB)
PDF14A.pdf (383,88KB)
PDF13A.pdf (184,94KB)
PDF16A.pdf (324,22KB)
PDF15A.pdf (214,34KB)
PDF1A.pdf (192,30KB)
PDF17A.pdf (220,01KB)
PDF2A.pdf (516,16KB)
PDF4A.pdf (373,80KB)
PDF3A.pdf (251,07KB)
PDF6A.pdf (284,83KB)
PDF5A.pdf (210,78KB)
PDF8A.pdf (254,31KB)
PDF7A.pdf (275,71KB)
PDF9A.pdf (184,73KB)
PDFPZT.pdf (705,00KB)
PDF10A.pdf (298,71KB)
PDFZCIENIENIE.pdf (820,94KB)
PDF11A.pdf (171,28KB)
PDF12A.pdf (267,78KB)
PDF1A.pdf (192,29KB)
PDF2A.pdf (516,38KB)
PDF4A.pdf (374,15KB)
PDF3A.pdf (251,04KB)
PDF6A.pdf (284,84KB)
PDF5A.pdf (210,88KB)
PDF8A.pdf (254,31KB)
PDF7A.pdf (275,70KB)
LOGplot.log (292,00)
PDF9A.pdf (184,74KB)
PDFPZT.pdf (705,11KB)
PDFZACIENIENIE.pdf (820,24KB)
 

Mapa:

TIFMAPA.tif (31,31MB)
 

ELEKTRYKA:

Projekt budowlany:

PDF1E.pdf (295,65KB)
PDF2E.pdf (219,38KB)
PDF3E.pdf (264,46KB)
PDF4E.pdf (475,70KB)
PDF5E.pdf (313,19KB)
PDF6E.pdf (391,32KB)
PDF7E.pdf (259,30KB)
LOGplot.log (1,04KB)
 

Projekt wykonawczy:

PDF1E.pdf (295,65KB)
PDF2E.pdf (219,38KB)
PDF4E.pdf (475,68KB)
PDF5E.pdf (311,37KB)
PDF6E.pdf (391,41KB)
PDF7E.pdf (262,26KB)
LOGplot.log (1,21KB)
 

Pozostałe:

PDFopis Burgrabice.pdf (404,89KB)
PDFSpecyfikacja.pdf (257,00KB)
ATHŚwietlica Burgrabice.ATH (70,33KB)
 

INSTALACJE SANITARNE:

Projekt wykonawczy:

PDFS1.pdf (410,39KB)
PDFS2.pdf (297,44KB)
PDFS3.pdf (282,67KB)
PDFS4.pdf (321,44KB)
PDFS5.pdf (196,96KB)
PDFS6.pdf (308,35KB)
PDFS7.pdf (193,63KB)
 

Opis techniczny:

PDFopis techn burgrabice.pdf (414,12KB)
 

Specyfikacje:

DOCSpecyfikacja techniczna - żelbet, stal, drewno, mury Burgrabice 10 I 2017.doc (752,00KB)
 

KONSTRUKCJA:

DOCEKSPERTYZA TECHNICZNA Burgrabice 10 I 2017.doc (37,00KB)
DOCOpis techniczny budowlany - konstrukcja Burgrabice 10 I 2017.doc (47,50KB)
DOCSpecyfikacja techniczna - żelbet, stal, drewno, mury Burgrabice 10 I 2017.doc (752,00KB)
XLSZESTAWIENIE DREWNA STALI BETONU BURGRABICE 12 I 2017.xls (33,50KB)
 

Ekspertyza techniczna:

PDFEKSPERTYZA TECHNICZNA.pdf (76,41KB)
 

Opis techniczno-budowlany konstrukcja:

PDFOpis techniczny budowlany - konstrukcja.pdf (97,20KB)
 

Pozostałe dokumenty:

PDFR-K-4 Rzut więżby.pdf (143,25KB)
PDFST żelbet, stal, drewno, mury Burgrabice.pdf (372,38KB)
PDFZESTAWIENIE DREWNA STALI BETONU BURGRABICE.pdf (33,93KB)
PDFR-K-2 Przekrój A-A.pdf (196,90KB)
PDFR-K-3 Rzut piętra.pdf (188,24KB)
PDFR-K-1 Rzut parteru.pdf (380,84KB)
 

Rysunki:

PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - zaznaczona instalacja co. i inne.pdf (118,33KB)
PDFRys. poglądowy-Rzut piętra - wykonanie co (świetlica) cz. 1.pdf (202,90KB)
PDFRys. poglądowy-Rzut piętra - wykonanie co (świetlica) cz. 2.pdf (81,16KB)
PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - konstrukcja.pdf (255,43KB)
PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - wykonanie instalacji sanitarnej.pdf (71,44KB)
 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania:

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc (25,50KB)