Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w sezonie 2018/2019”

 

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ZP.271.2.24.2018.JSz

 

                                                                   Głuchołazy dnia 21.11.2018r.

 

 

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w sezonie 2018/2019”  

 

Zamawiający, Gmina Głuchołazy, zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r., informuje, że:

 

W celu udzielenia zamówienia na realizację zadania: „Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w sezonie 2018/2019”  zostało przeprowadzone postępowanie w  trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy  na podstawie  rozdz. 3 pkt. 2  lit.m) w/w regulaminu,  

Wskutek przeprowadzonego postępowania w dniu 21.11.2018r. została zawarta umowa z:

 

Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
48-340 Głuchołazy, Plac Basztowy 3

 

 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na kwotę 135.880,20 zł brutto.