Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, dz. nr ewid. 517, 734

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, dz. nr ewid. 517, 734.

 

Postępowanie wszczęto na wniosek:

 

Gminy Głuchołazy z siedzibą w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Mirosława Bartochę [Bartocha] „PROJEKT” Mirosław Bartocha, ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa.

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.