Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

 

dot. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Głuchołazy ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 8 lutego 2024 r. otwartego konkursu, wsparcia w poszczególnych zadaniach postanowiono udzielić następującym wnioskodawcom:

 

Zadanie nr 1 – Narciarstwo biegowe

Klub Turystyki Narciarskiej przy PTTK Oddział w Głuchołazach  z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 50/23, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł);

 

Zadanie nr 2 – Tenis ziemny

Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą ul. Henryka Brodatego 1, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł)

 

Zadanie nr 3 – Tenis stołowy

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GK-Logistics Bodzanów z siedzibą Bodzanów 83, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł)

 

Zadanie nr 4 – Sport szkolny

Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą ul. Curie Skłodowskiej 9, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem  tysięcy zł)