Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza nr 2534-PR.611.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2024 roku

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji  w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2024 rok ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r.,  w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 29 stycznia 2024 r. otwartego konkursu, wsparcia w poszczególnych zadaniach postanowiono udzielić następującym wnioskodawcom:

Zadanie nr 1 - piłka nożna

 1. Kamieniarski Klub Sportowy „Sudety” w Burgrabicach, Burgrabice 182, 48-355 Burgrabice - wysokość środków publicznych: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
 2. Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów, Polski Świętów 62/3, 48-330 Nowy Świętów -wysokość środków publicznych: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł 00/100).
 3. Głuchołaski Klub Sportowy „GKS Głuchołazy”, ul. Konopnickiej 2, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł)

Zadanie nr 2 - łucznictwo

 1. Klub Łuczniczy „Chrobry” z siedzibą ul. Damrota 1, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 3 - kolarstwo

 1. Głuchołaski Oddział PTTK – Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”,
  ul. Powstańców Śląskich 50/23, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100).
 2. Głuchołaski Klub Kolarski „Victoria”, ul. Andersa 53b, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100).

Zadanie nr 4 - koszykówka

 1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” Głuchołazy, ul. Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł 00/100).

Zadanie nr 5 - karate

 1. Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, ul. Konstytucji 3-go Maja 11/6, 
  48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100).
 2. Klub Karate Ronin Głuchołazy, ul. Rynek 24/1, 48-340 Głuchołazy – wysokość środków publicznych: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).
 3. Szkoła Karate i Kobudo Dojo Kyudo Mungen, ul. Koszyka 17/7, 48-340  Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł 00/100).