Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach zastała powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą w skład komisji zostali powołani:

 

 1. Lucyna Stadnik
 2. Paweł Szpak
 3. Bolesław Stychno
 4. Mieczysław Skupień

 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła sześć spotkań:

 1. 10.01.2023 r.
 2. 16.02.2023r.
 3. 13.04.2023 r.
 4. 11.09.2023r.
 5. 10.10.2023r.
 6. 15.11.2023r.

 

W dniu 10.01.2023r. odbyło siępierwsze spotkanie w którym udział wzięło czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja kontynuowała obrady w sprawie jednej skargi  

 

 1. Komisja procedowała skargę Pana J. Xxxxxx z dnia 06 lutego 2023 r.: „Skarga na Burmistrza Głuchołaz w toczącym się postępowaniu w sprawie odwołania od decyzji odmowy zwrotu opłaty za parkowanie pojazdu”.
 2. Komisja procedowała skargę Pana M. XXXXX dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie opłat za odpady komunalne  

            Drugie spotkanie odbyło się w dniu 16.02.2023 r., w posiedzeniu wzięło udział trzech członków. Nieobecna była radna Lucyna Stadnik. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

ad.1 W wyniku dyskusji Komisja opiniuje ażeby przekazać skargę wg właściwości do SKO  w Opolu.

ad.2 . Po szczegółowym przeanalizowaniu skargi i w wyniku dyskusji Komisja uznała rozpoznanie skargi dwu kierunkowo:

 a. W związku ze skargą w części dotyczącej skargi na Uchwałę Rady Miejskiej Nr. LV/536/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., Komisja opiniuje ażeby przekazać skargę wg właściwości do Wojewody Opolskiego. 

b.  W związku ze skargą w części dotyczącej zwrotu nadpłaty za odbiór odpadów komunalnych Komisja opiniuje: przekazanie skargi wg właściwości do Burmistrza Głuchołaz.

            W dniu 13.04.2023r. odbyło się posiedzenie komisji, w którym wzięło udział czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

 1.  Komisja procedowała skargę Pani X. Xxxx z 27 marca 2023 r. na Burmistrza Głuchołaz.

W wyniku dyskusji Komisja opiniuje:

a. o zawiadomienie Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

b. o wezwanie skarżącej do sprecyzowania treści żądania

    2. Komisja procedowała również  wniosek radnego Pana Szymona Bilińskiego z dnia 29 marca 2023 r. o uznanie drzewa w lokalizacji Nowy Świętów za pomnik przyrody.

 a. W wyniku dyskusji Komisja opiniuje: uwzględnić wniosek o uznanie drzewa w Nowym Świętowie za pomnik przyrody i przekazać do realizacji Burmistrzowi Głuchołaz.

            W dniu 11.09.2023 r. odbyło się piąte spotkanie, w posiedzeniu wzięło udział  czterech członków komisji..  Komisja obradowała w sprawie:

Komisja procedowała skargę Pana Z. B. z 28 sierpnia 2023 r. na Burmistrza Głuchołaz

w sprawie zawodów rowerowych w Parku Zdrojowym.

W wyniku dyskusji Komisja opiniuje:

skarga jest bezzasadna

.Komisja po analizie treści skargi z dnia 28 sierpnia 2023 r. na działalność Burmistrza uznaje ją za bezzasadną. Zgodnie z Regulaminem korzystania z parków na terenie Głuchołaz podczas organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych wymagana jest zgoda administratora. Zgoda na zorganizowanie zawodów ,,Cyklo Opawy XC"- Puchar Polski w kolarstwie Górskim oraz ,,Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy"- Puchar Polski w Maratonie MTB została wydana przez Burmistrza Głuchołaz w dniu 15 maja 2023 r. pismem nr PT.425.5.2023.EL. W związku z powyższym podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin organizatora imprezy Klubu Turystyki Kolarskiej ,,Ktukol" przy Oddziale PTTK w Głuchołazach dotyczący zawodów ,,Cyklo Opawy XC"- Puchar Polski w kolarstwie Górskim oraz ,,Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy"- Puchar Polski w Maratonie MTB.

 

W dniu 10.10.2023r. Odbyło się posiedzenie komisji,  w którym wzięło udział trzech członków komisji, nieobecność usprawiedliwiona radnej Lucyny Stadnik. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

1.Komisja procedowała skargę na Burmistrza Głuchołaz, Pana Z. B. z 18 września 2023 r. w sprawie zawodów rowerowych w Parku Zdrojowym.

W wyniku dyskusji Komisja opiniuje:

skarga jest bezzasadna

2.Komisja procedowała skargę pana M. M. z dnia 23 września 2023 w sprawie nienależytego wykonania obowiązków przez administratora Parku „Las Bukowy”.

Złożone pismo zostało podzielone na dwie części, jako skargę na działalność Burmistrza oraz wniosek o przywrócenie stanu prawnego, dotyczącego do przestrzegania regulaminu.

a. W części dotyczącej skargi została ona uznana za bezzasadną.

  W części dotyczącej przywrócenia porządku prawnego na terenie parku miejskiego i Rezerwatu Przyrody „Las Bukowy” w czasie gdy odbywają się imprezy sportowe, została uznana za wniosek, który został uwzględniony,  a czynności zmierzające do przywrócenia porządku zostaną przekazane do Straży Miejskiej i Policji.

3.W związku z petycją złożoną dnia 23 września przez mieszkankę Burgrabic, Panią A. S. Komisja wnioskuje do  Burmistrza Głuchołaz o informację czy zadanie remont drogi gminnej w Burgrabicach został zaplanowany do realizacji w budżecie Gminy Głuchołazy?  Głosowało 3 radnych, dwóch za jeden przeciw

            W dniu 15.11.2023r. Odbyło się posiedzenie komisji,  w którym wzięło udział trzech członków komisji, z mandatu zrezygnowała radna  Lucyna Stadnik. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

1.  Wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji. W głosowaniu jednogłośnie radni wybrali na zastępcę przewodniczącego Komisji radnego Mieczysława Skupień.

2. Komisja procedowała skargę na Burmistrza Głuchołaz, Państwa K. O. i K. M. z 24 października 2023 r. w sprawie wycinki drzew.

W wyniku dyskusji Komisja opiniuje: o przekazanie skargi wg właściwości do Burmistrza Głuchołaz