Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego za 2023 rok

Komisja w 2023 roku pracowała zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miejską .Komisja na posiedzeniach zajmowała się tematami związanymi ze Sportem i Turystyką oraz Bezpieczeństwem Publicznym. Komisja spotykała  się 10 krotnie w urzędzie gminy Głuchołazy. Opiniowano też uchwały Rady Miejskiej .

 

W miesiącu styczniu.

Komisja opracowała plan pracy na rok 2023 r. oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego za 2022 r.

 

W miesiącu luty.

Komisja zapoznała się z  regulaminem przyznawania szkolnych stypendiów sportowych.

 

W miesiącu marcu .

Komisja dokonała oceny i stanu obiektów sportowych i turystycznych oraz wysłuchała informacji o działalności GOSiR W 2023r.

 

 

W miesiącu kwietniu.

Komisja zapoznała się z informacją o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2023 r

 

W miesiącu maju.

Komisja dokonała oceny przygotowania do sezonu turystycznego w 2023r.

W miesiącu czerwcu.

Komisja wysłuchała o  stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy i informacji o funkcjonowaniu jednostek OSP.

 

W miesiącu wrześniu.

Komisja skonstruowała wnioski do Budżetu Gminy Głuchołazy na rok 2024r.

 

W miesiącu październiku.

Komisja przyjęła informację o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 r.

 

W miesiącu listopadzie.

Komisja wysłuchała informację o działaniach promocyjnych Gminy Głuchołazy w tym o działalności CIT w 2023 r. oraz o przygotowaniu do turystycznego sezonu zimowego 2023-2024r.

W miesiącu grudniu.

Komisja wysłuchała informacji na temat osiągnięć sportowych klubów i stowarzyszeń.

 

Komisja na dziesięciu posiedzeniach konstruowała wolne  wnioski, które zostały przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Głuchołazy.

Wnioski są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy, a nagrania z posiedzeń komisji są dostępne w Biurze Rady Miejskiej.