Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury za 2023 rok

Komisja oświaty i kultury pracowała w następującym składzie:

 

1. Stanisław Szul            - przewodniczący

2. Daniel Szenawa         - zastępca przewodniczącego

3. Barbara Reszka         - członek

4. Alicja Szymkowicz    - członek

5. Teresa Wilk                - członek

6. Mariusz Migała         - członek

7. Grzegorz Ptak           - członek

8. Jacek Wanicki           - członek

9. Jerzy Wojnarowski   - członek

 

Komisja w 2023 roku  odbyła 10 protokołowanych posiedzeń w tym trzy posiedzenia wyjazdowe.

 

Styczeń.

W miesiącu styczniu komisja pracowała nad przygotowaniem planu pracy na 2023 rok a także opracowała sprawozdanie z działalności za rok 2022. Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję, które po dyskusji zaopiniowali.

 

Luty.

Członkowie komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Panią Naczelnik Wydziału Oświaty dotyczącym funkcjonowania naszych szkół i przedszkoli w 2022 roku, omówiono także  sprawy dotyczące bieżącej działalności naszych placówek. Omówiono i zaopiniowano  materiały przygotowane na sesję.

 

Marzec.

Posiedzenie komisji w marcu poświęcone było omówieniu działalności Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Głuchołazach po dokonanym podziale. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności obu instytucji. Przy udziale dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę omówiono sposób rozliczenia i formy zapłaty za godziny nadliczbowe (dni wolne oraz wycieczki szkolne). Na posiedzeniu omówione zostały i zaopiniowane inne materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję.

 

Kwiecień.

Na posiedzeniu omawiane i opiniowane były materiały przygotowane na sesję a także omówiono działalność szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na posiedzeniu wyjazdowym w szkole w Gierałcicach. Należy podkreślić bardzo niską frekwencję Dyrektorów tych placówek.

 

Maj.

Posiedzenie majowe poświęcone było omówieniu materiałów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2022, a także z udzieleniem absolutorium dla Burmistrza. Komisja zapoznała się z raportem o stanie gminy Głuchołazy za 2022 rok  oraz  omówione zostały materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję.

 

Czerwiec.

Na posiedzeniu Komisja dokonała  oceny działalności spółek gminnych GKTBS i „Wodociągi”. Omówione zostały projekty uchwał oraz materiały przygotowane na sesję.

 

Wrzesień.

Posiedzenie wrześniowe poświęcone było zapoznaniu się członków komisji z materiałami dotyczącymi przygotowaniu placówek oświatowych naszej gminy do nowego roku szkolnego, a także zgłosiła  wnioski do budżetu na 2024 rok. Zapoznano się  z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję.

 

Październik.

Na posiedzeniu wyjazdowym w Zespole Szkół Zawodowych zapoznano się z funkcjonowaniem placówek szkół ponadpodstawowych.  Omówiono i zaopiniowano materiały przygotowane na sesję.

 

Listopad.

Listopadowe posiedzenie komisji poświęcone zostało zapoznaniu się i ocenie materiałów związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców gminy Głuchołazy oraz z projektami uchwał a także z innymi materiałami przygotowanymi na sesję. Członkowie komisji na posiedzeniu wyjazdowym w świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie zapoznali się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Głuchołazy

 

Grudzień.

W grudniu najważniejszym tematem była dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2024 rok, który po dyskusji został zaopiniowany pozytywnie. Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekt planu pracy Rady na 2024 rok oraz z innymi materiałami przygotowanymi na sesję.

 

          Szczegółowe informacje na temat działalności komisji w roku 2023 zawarte są w protokołach z posiedzeń, które dostępne są w Biurze Rady a także na BIP – ie wraz z zapisem dźwiękowym. Podsumowując, chcę w tym miejscu podziękować wszystkim członkom komisji za prawie 100% udział w pracy komisji, a także podziękować Burmistrzom, Skarbnikom, Naczelnikom wydziałów oraz pracownikom urzędu za właściwe przygotowanie materiałów niezbędnych do naszej pracy.