Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 11.01.2024 r. do 02.02.2024 r.:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.glucholazy.pl i na stronie Internetowej www.glucholazy.pl;
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (pok.nr12) w godzinach pracy urzędu;

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023r. poz. 1094), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.glucholazy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.glucholazy.pl w czasie udostępnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

  1. drogą elektroniczną na adres:
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
  3. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy w godzinach pracy urzędu.
  4. adres epuap Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: /gsybs47227/SkrytkaESP
  5. poprzez formularz uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_glucholazy_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 02.02.2024 r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

DOCXFormularz.docx (17,21KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (5,62MB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030.pdf (6,91MB)