Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

 

Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 20.12.2023 r. do 10.01.2024 r. :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.glucholazy.pl i na stronie Internetowej www.glucholazy.pl;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (pok.nr12) w godzinach pracy urzędu;

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023r. poz. 1094), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.glucholazy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.glucholazy.pl w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@glucholazy.pl

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

3) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy w godzinach pracy urzędu.

4) adres epuap Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: /gsybs47227/SkrytkaESP

5) poprzez formularz uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glucholazy_gpr_oos

 

DOCXformularz konsultacje.docx (17,03KB)
PDFGPR_Głuchołazy_03.10.pdf (4,90MB)
PDFOOŚ Głuchołazy.pdf (5,62MB)
 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 10.01.2023 (21 dni).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.