Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zakończeniu-unieważnieniu postępowania pn.: „Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek”.


Nr 00280-6935-UM0810519/18

 

Operacja pod nazwą ,,Kompleks turystyczno-rekreacyjny w m. Jarnołtówek" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Głuchołazy, dnia 16.10.2018 r.

ZP.271.2.21.2018.JSz

                                                                                 

Informacja o zakończeniu postępowania- unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do negocjacji -Bezpośrednie udzielenie zamówienia - wybór Wykonawcy w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek”.

 

 

1. Zamawiający w dniu 11.10.2018r. przesłał Wykonawcy:  Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał , 48-300 Nysa ul. Gołębia 1, zaproszenie do negocjacji w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia – wybór Wykonawcy w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Tryb postępowania. Podstawa prawna:

  1. art. 43a ust. 5c Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 luty 2015r. tj.  (Dz.U. z 2018r. poz. 627),
  2. § 10 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 luty 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (DZ.U. z 2018r. poz. 396),
  3. rozdz. 3 pkt. 2 ppkt. 1  lit.m) Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r.

 

2. W dniu 12.10.2018r. zaproszony Wykonawca złożył ofertę na realizację zadania za wynagrodzeniem w kwocie : 246.000,00 zł (brutto).

3. Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 155.659,42 zł (brutto).

4. W związku z tym, że cena oferty zaproszonego do negocjacji Wykonawcy przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający postanowił zakończyć postępowanie na obecnym etapie, zgodnie z  rozdz. 3 pkt. 2  ppkt. 1) lit. q) Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r.

           

 

 

Informacja o zakończeniu-unieważnieniu postępowania

 

PDFzakończenie.pdf (72,20KB)