Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030

ZARZĄDZENIE NR 2413-PR.578.2023
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030

 

Na podstawie art. 6 ust.1, 2 i 10 oraz art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/576/23 z dnia 31 maja 2023r. w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuchołazy  zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030
§ 2. Konsultacje rozpoczną się 19.10.2023 r., a zakończą się 24.11.2023 r.
§ 3. Konsultacje obejmują obszar rewitalizacji Gminy Głuchołazy wyznaczony na mocy uchwały nr LIX/576/23 z dnia 31 maja 2023r. w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuchołazy.
§ 4. Szczegółowy tryb konsultacji określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy. 
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Naczelnik Wydziału Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
§ 7. Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zostanie zamieszczone na stronie Gminy Głuchołazy, Biuletynie Informacji Publicznej, w formie ogłoszenia prasowego oraz w wersji papierowej na obszarze rewitalizacji i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz uwag GPR: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glucholazy_gpr_formularz
Ankieta GPR: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glucholazy_gpr_ankieta

PDFZarządzenie.pdf (341,98KB)
DOCXFormularz konsultacji GPR.docx (26,84KB)
PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030.pdf (4,64MB)