Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 2414-PR.578.2023
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 ust.1 i 2 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LX/579/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030.
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
§ 2. Konsultacje rozpoczną się 19.10.2023 r., a zakończą się 24.11.2023 r.
§ 3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Głuchołazy.
§ 4. Szczegółowy tryb konsultacji określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy. 
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Naczelnik Wydziału Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
§ 7. Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zostanie zamieszczone na stronie Gminy Głuchołazy, Biuletynie Informacji Publicznej, w formie ogłoszenia prasowego oraz w wersji papierowej na obszarze Gminy Głuchołazy i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Formularz uwag KR: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glucholazy_kr_formularz
Ankieta KR: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glucholazy_kr_ankieta

PDFObwieszczenie.pdf (352,87KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie.pdf (759,48KB)
DOCXFormularz konsultacji KR.docx (30,65KB)