Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2385-PR.572.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030

ZARZĄDZENIE NR 2385-PR.572.2023
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie przystąpienia  do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 3,4,5,6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz.1259 z późn. zm,) oraz ust.6 załącznika nr 1 do Uchwały nr LVIII/563/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzam co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wskazującego kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.
§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 06.10.2023 r. do dnia 10.11.2023r.
§ 3. Szczegółowy tryb konsultacji określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

DOCXFormularz do składania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 .docx (31,90KB)
PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030.pdf (8,72MB)