Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zakończeniu post. prowadzonego w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia„Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym

Głuchołazy, dnia 05.10.2018 r.

ZP.271.2.19.2018.JS

 

                                                                                            

 

Informacja o zakończeniu postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu  Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym”.

 

 

 

            W okresie  od 26.09.2018 do dnia 04.10.2018r. prowadzone były z Wykonawcą: 4SKATE Sp. z o.o. ul. Karola Miarki Jelenia Góra, negocjacje dotyczące realizacji w/w zadania  zgodnie z rozdz. 3 pkt 2 ppkt. 1) lit. m Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-PR.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r.

W wyniku prowadzonych drogą mailową negocjacji nie doszło do udzielenia zamówienia na realizację zadania „Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu  Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym”.

Wykonawca w dniu 04.10.2018r. odstąpił od negocjacji z uwagi na termin wykonania zamówienia. Ponadto Wykonawca zaproponował za realizację zadania cenę, która przekraczała zdolności finansowe Zamawiającego.

 

 

Informacja

PDFzakończenie postępowania.pdf (36,94KB)