Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podpisaniu umowy

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

 

informuje, że dnia 13.09.2023r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE 48-340 Głuchołazy ul. Wieniawskiego 5 na wsparcie  realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Seniorzy seniorom” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta zł 00/100)