Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu

1. Zgromadzenia – odbywane w trybie opisanym w rozdziale 2 ustawy

  1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
  2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Zawiadomienie winno zawierać co najmniej dane takie dane jak w zamieszczonym wzorze – wzór druku zawiadomienia w załącznikach
  4. Zawiadomienie o zgromadzeniu składa się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach ul Rynek 15 Sekretariat I piętro pok. 11, telefon 77 409-21-00, fax 77 409-21-01 lub na adres e-mail umig@glucholazy.pl
  5. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który został wyposażony przez Gminę.

 

2. Zgromadzenie – odbywane w trybie opisanym w rozdziale 3 ustawy – „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”

  1. Organizator zgromadzenia w przypadku postpowania w trybie uproszczonym, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia,
  2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Zawiadomienie winno zawierać co najmniej dane takie dane jak w zamieszczonym wzorze – wzór druku zawiadomienia w załącznikach
  4. Zawiadomienie o zgromadzeniu składa się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK: e-mail:  tel. +48 77 4524 715
  5. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

3. Zgromadzenia spontaniczne – nie wymaga zgłoszenia.

4. Każde z zgromadzeń może zostać rozwiązane z powodów i w sposób opisany w ustawie.

 

DOCXidentyfikator_29-10-2015_10-24-24.docx (11,39KB)

DOCzgromadzenia_wniosek_procedura_uproszczona_29-10-2015_10-22-03.doc (46,50KB)

DOCzgromadzenia_wniosek_procedura_zwykla_29-10-2015_10-23-06.doc (56,00KB)