Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa kamienicy w Głuchołazach w celu utworzenia mieszkań chronionych w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.33.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa kamienicy w Głuchołazach w celu utworzenia mieszkań chronionych w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

DOCogłoszenie w BZP.doc (121,50KB)
 

SIWZ ( w tym: formularz ofertowy, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy)

DOCSIWZ.doc (4,53MB)
 

Tabela wyceny

PDFTABELA WYCENY ROBÓT_10_05_2018_II.pdf (65,50KB)
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z rysunkami:

PDFelewacja połnocna.pdf (199,17KB)
PDFelewacja południowa.pdf (205,96KB)
PDFkoncepcja elewacja południowa.pdf (224,25KB)
PDFkoncepcja elewacja północna.pdf (211,46KB)
PDFkoncepcja przekroj a-a.pdf (247,40KB)
PDFkoncepcja rzut parteru.pdf (320,22KB)
PDFkoncepcja rzut parteru wersja alternatywna.pdf (322,63KB)
PDFkoncepcja rzut poddasza.pdf (238,96KB)
PDFkoncepcja zagospodarowanie terenu.pdf (2,77MB)
JPEGkopia mapy zasadniczej.jpeg (369,67KB)
PDFkopia mapy zasadniczej fragment.pdf (2,55MB)
JPEGplan miejscowy głuchłazy rysunek.jpeg (1,15MB)
PDFplan miejscowy głuchołazy.pdf (15,71MB)
PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY TYLNA 1 10.04.2017.pdf (1,00MB)
PDFprzekroj a-a elewacja wschodnia.pdf (193,37KB)
PDFrzut pietra -inwentaryzacja.pdf (198,83KB)
JPEGTYLNA 1 zdjęcie 1.jpeg (504,71KB)
JPEGTYLNA 1 zdjęcie 2.jpeg (550,04KB)
JPEGTYLNA 1 zdjęcie 3.jpeg (572,67KB)
JPEGTYLNA 1 zdjęcie 4.jpeg (562,74KB)
 

Zmiana SIWZ

PDFzmiana SIWZ.pdf (43,04KB)
 

Załączniki do zmiany SIWZ

Formularz oferty:

DOCFormularz oferty.doc (73,00KB)
 

Tabela wyceny:

PDFTABELA WYCENY ROBÓT_10_05_2018_Q-2.pdf (69,35KB)
 

Wzór umowy:

DOCwzór umowy.doc (2,10MB)
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.09.2018r.

PDFinformacja z otwarcia.pdf (46,23KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFwyb. BIP..pdf (56,64KB)