Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpady komunalne - uchwały

PDFUchwala Nr XXII_214_20 z dnia 24 czerwca 2020 r_zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty z.pdf
PDFUchwała Nr XXI_208_20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
PDFUchwała XV_163_19 z dnia 27 listopada 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okre.pdf
PDFUchwala Nr VI_47_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem.pdf
PDFUchwala Nr VI_49_15 z dnia 25 lutego 2015 r_w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwala Nr XXXII_342_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_233_20 z dnia 30 września 2020r_w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagosp.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_234_20 z dnia 30 września 2020r_ w sprawie uchwalenia Regulaminu ytrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf
PDFUchwala XXXI_299_21 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf
PDFUchwala XXXI_300_21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy.pdf
PDFUchwala XXXI_301_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf