Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpady komunalne - uchwały

PDFUchwala XLIII_424_22 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (153,21KB)
PDFUchwala XLIII_425_22 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (173,84KB)
PDFUchwala XLIII_426_22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (159,30KB)
PDFUchwala XLIII_427_22 w sprawie okeślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (988,11KB)
PDFUchwala Nr XXXII_342_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf (95,19KB)
PDFUchwała Nr XXIV_233_20 z dnia 30 września 2020r_w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagosp.pdf (152,91KB)
PDFUchwala XXXI_299_21 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (113,40KB)
PDFUchwala XXXI_300_21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy.pdf (290,46KB)
PDFUchwala XXXI_301_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (126,30KB)
PDFUchwala XXXV_338_21 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (81,61KB)
PDFUchwala XXXV_339_21 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli.pdf (83,00KB)
PDFUchwala XXXV_340_21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty.pdf (85,78KB)
PDFUchwala XXXV_341_21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (301,20KB)
PDFUchwala XXXV_342_21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf (89,06KB)