Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach w ramach zadania pn.: Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.32.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach

w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

DOCogłoszenie BZP.doc (104,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym formularz oferty, wzór umowy, wzory oświadczeń i dokumentów)

DOCSIWZ ul. Zapolskiej.doc (661,50KB)
 

Dokumentacja techniczna:

Projekt budowlany:

ZIPbranża drogowa.zip (11,42MB)
ZIPbranża elektryczna.zip (3,52MB)
ZIPbranża sanitarna.zip (12,09MB)
ZIPdokumenty formalno-prawne.zip (13,46MB)
ZIPinwentaryzacja zieleni.zip (16,25MB)
ZIPprojekty podziałów nieruchomości.zip (5,65MB)
ZIPPZT.zip (12,10MB)

Specyfikacje:

ZIPpdf specyfikacje techniczne branza drogowa.zip (3,10MB)
ZIPpdf specyfikacje techniczne branza elektryczna.zip (789,31KB)
ZIPpdf specyfikacje techniczne branza sanitarna.zip (381,92KB)
 

Projekt wykonawczy branży drogowej:

ZIPdokumenty formalno-prawne.zip (6,41MB)
ZIPinwentaryzacja zieleni.zip (32,44MB)
ZIPlokalizacja murków oporowych,schodów terenowych, ogrodzeń.zip (7,79KB)
ZIPopinie, opisy, profile, przekroje, projekty i inne.zip (14,43MB)
 

Projekt wykonawczy branży elektrycznej:

ZIPprojekt wykonawczy br. elektryczna pdf.zip (10,91MB)
 

Projekt wykonawczy branży sanitarnej:

ZIPprojekt wykonawczy br. sanitarna.zip (33,28MB)
 

Kosztorysy i przedmiary:

ZIPkosztorysy i przedmiary.zip (392,70KB)
 

Pozostałe załączniki:

PNGZałącznik nr 4 - zakres.png (366,69KB)
JPEGZałącznik nr 5 - chodniki wyłączone z budowy.jpeg (141,75KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFunieważnienie.pdf (25,30KB)