Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wyk. zad.pn.Poprawa infrastruktury na ter. wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gm. Gł-zy na 2018r- oprac. projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na ter. stadionu w Nowym Świętowie

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 30.08.2018r.

 

ZP.271.2.17.2018.JSz

        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Głuchołazy na rok 2018- opracowanie projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (Dz. Nr 142/2)”

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych na:

Część I – Budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (dz. Nr  142/2) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Część II  - Remont pokrycia dachu na istniejącym budynku socjalnym (szatnie) w m.   Nowy Świętów  ( dz. nr 142/2)

 

Termin złożenia oferty : 05.09.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

PDFIWZ Pdf.pdf (931,24KB)
 

Załączniki nr 1-4  (formularz oferty, oświadczenia):

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc (149,50KB)
 

Załączniki nr 5 i 6  (wzory umów):

DOCZałącznik 6 IWZ - wzór umowy.doc (148,00KB)
DOCZałącznik nr 5 IWZ- wzór umowy.doc (147,00KB)
 

Dokumentacja techniczna:

ZIPDokumentacja techniczna.zip (3,09MB)
PNGPLAN SYTUACYJNY_NOWY ŚWIĘTÓW DZ. NR 142_2.png (408,52KB)
JPEGzdjęcie 1.jpeg (270,48KB)
JPEGzdjęcie 2.jpeg (235,61KB)
JPEGzdjęcie 3.jpeg (254,33KB)
JPEGzdjęcie 4.jpeg (260,03KB)
JPEGzdjęcie 5.jpeg (227,07KB)
JPEGzdjęcie 6.jpeg (258,40KB)
JPEGzdjęcie 7.jpeg (277,64KB)
JPEGzdjęcie 8.jpeg (250,56KB)
JPEGzdjęcie 9.jpeg (243,17KB)
JPEGzdjęcie 10.jpeg (224,47KB)
JPEGzdjęcie 11.jpeg (398,34KB)
JPEGzdjęcie 12.jpeg (267,56KB)
JPEGzdjęcie 13.jpeg (192,97KB)
JPEGzdjęcie 14.jpeg (265,48KB)
JPEGzdjęcie 15.jpeg (270,84KB)
JPEGzdjęcie 16.jpeg (394,11KB)
JPEGzdjęcie 17.jpeg (378,82KB)
JPEGzdjęcie 18.jpeg (341,63KB)
JPEGzdjęcie 19.jpeg (273,96KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie postępowania.pdf (34,96KB)