Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wyk. zad.pn.Poprawa infrastruktury na ter. wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gm. Gł-zy na 2018r- oprac. projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na ter. stadionu w Nowym Świętowie

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 30.08.2018r.

 

ZP.271.2.17.2018.JSz

        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Głuchołazy na rok 2018- opracowanie projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (Dz. Nr 142/2)”

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych na:

Część I – Budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (dz. Nr  142/2) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Część II  - Remont pokrycia dachu na istniejącym budynku socjalnym (szatnie) w m.   Nowy Świętów  ( dz. nr 142/2)

 

Termin złożenia oferty : 05.09.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

PDFIWZ Pdf.pdf
 

Załączniki nr 1-4  (formularz oferty, oświadczenia):

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Załączniki nr 5 i 6  (wzory umów):

DOCZałącznik 6 IWZ - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 5 IWZ- wzór umowy.doc
 

Dokumentacja techniczna:

ZIPDokumentacja techniczna.zip
PNGPLAN SYTUACYJNY_NOWY ŚWIĘTÓW DZ. NR 142_2.png
JPEGzdjęcie 1.jpeg
JPEGzdjęcie 2.jpeg
JPEGzdjęcie 3.jpeg
JPEGzdjęcie 4.jpeg
JPEGzdjęcie 5.jpeg
JPEGzdjęcie 6.jpeg
JPEGzdjęcie 7.jpeg
JPEGzdjęcie 8.jpeg
JPEGzdjęcie 9.jpeg
JPEGzdjęcie 10.jpeg
JPEGzdjęcie 11.jpeg
JPEGzdjęcie 12.jpeg
JPEGzdjęcie 13.jpeg
JPEGzdjęcie 14.jpeg
JPEGzdjęcie 15.jpeg
JPEGzdjęcie 16.jpeg
JPEGzdjęcie 17.jpeg
JPEGzdjęcie 18.jpeg
JPEGzdjęcie 19.jpeg
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie postępowania.pdf