Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa sieci energetycznej niskiego napięcia do zasilania obiektu rekreacyjnego, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid.: 49/1, 49/2, 49/3.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

rozbudowie sieci energetycznej niskiego napięcia do zasilania obiektu rekreacyjnego, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid.: 49/1, 49/2, 49/3.

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Wojciecha Pińczaka [Pińczak], Kubice 70, 48-303 Nysa,

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.