Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid.: 160/21, 160/23, 162/21, 162/16

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid.: 160/21, 160/23, 162/21, 162/16

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole,  reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Mieczysława Kokurowskiego, działającego w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ”AMIKAR” Mieczysław Kokurowski, z siedzibą ul. Słowiańska 13d, 48-300 Nysa

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.