Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja parku przy ul. Skłodowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.30.2018.JSz    

 

 

 

III Przetarg nieograniczony

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Rewitalizacja parku przy ul. Skłodowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie w BZP

DOCOgłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym formularz oferty, wzór umowy, wzory oświadczeń i dokumentów)

DOCSIWZ Park Skłodowskej III.doc
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z rysunkami

ZIPPFU wraz z rysunkami.zip
 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 27.08.2018r.

PDFwyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
 

Tabela Wyceny- załącznik do wyjaśnień i zm. SIWZ

PDFTabela wyceny.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.09.2018r.

PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFinformacja o unieważnieniu post..pdf