Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołązy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjaących rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 r. - piłka nożna

ZARZĄDZENIE NR 2124-PR.507.2023 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 6 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Gluchołazy w 2023 r.
Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 roku.


§ 2.


Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 roku to kwota: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z podziałem na dyscypliny sportu, w tym:
1) Zadanie nr 1 – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100).


§ 3.


Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie.Projekt.2023-03-06.pdf (355,96KB)