Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza nr 2070-PR.494-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 2070-PR.494.2023 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 23 stycznia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku.

§ 2.
Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące zł 00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:

  1. Zadanie nr 1a - lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy zł 00/100)
  2. Zadanie nr 2a - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy zł 00/100)
  3. Zadanie nr 3a – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100)

§ 3.
Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński


PDFZarządzenie.Projekt.2023-01-23 — alko.pdf (357,89KB)