Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza nr 2069-PR.494-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 2069-PR.494-2023 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 23 stycznia 2023 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 r.

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2023 roku.

§ 2.
Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:

  1. Zadanie nr 1 – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100)
  2. Zadanie nr 2 - łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100)
  3. Zadanie nr 3 - kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100)
  4. Zadanie nr 4 - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy zł 00/100)
  5. Zadanie nr 5 - karate - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł 00/100)

§ 3.
Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński


PDFZarządzenie.Projekt.2023-01-23.pdf (360,70KB)