Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II zapytanie ofertowe: „Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym” nr ZP.271.2.10.2018.JS

Nr ZP.271.2.10.2018.JS

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Budowa dwóch siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier w miejscowości Głuchołazy w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym” obejmujących części:

- nr 1 - Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier, dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach

- nr 2 - Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier, dz. nr 132/16 przy ul. Kościuszki w Głuchołazach

Termin złożenia oferty: 17.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 

Istotne Warunki Zamówienia:

ZIPIWZ.zip (23,22MB)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf (32,57KB)