Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego „Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pod nazwą:

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

„Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach

 

 

 

Termin złożenia oferty : 09.12.2022r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy (pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej:  (elektronicznie).

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Załączniki:

Istotne Warunki Zmówienia:

PDFIWZ.pdf (1,28MB)
 

Załączniki nr 1-3 do IWZ:

ODTZał. nr 1-3 do IWZ.odt (34,24KB)
 

Załącznik nr 4 do IWZ -Projekt (Wzór) umowy:

PDFzałącznik nr 4 do IWZ- projekt wzór umowy.pdf (747,02KB)
 

Zmiana IWZ:

PDFZmiana IWZ.pdf (345,72KB)
PDFzał. nr 4 - projekt umowy po zmianach.pdf (747,16KB)

Protokół wyboru:

PDFprotokół wyboru.www.pdf (880,34KB)