Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.50.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania (ID):36c5231a-582b-428b-9b83-dc826d976fa1

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (144,82KB)


Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf (1,54MB)


Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna:

ZIPdokuementacja techniczna.zip (118,71KB)
 

Załączniki do SWZ nr 2-7 wraz z Formularzem cenowym:

DOCXzalaczniki-edytowalne-nr-2-7-do-swz.docx (40,38KB)
XLSXFormularz cenowy lato zima koszenie.xlsx (16,31KB)
 

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

PDFzał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf (672,01KB)
 

Zmiana SWZ:

PDFzmiana SWZ.pdf (1,10MB)
 

PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy. zmiana.pdf (675,61KB)
 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Uwaga zmiana terminu składania (07.12.2022r. g.10.00)  i otwarcia ofert (07.12.2022r. g. 10.30)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.12.pdf (34,52KB)

Zmiana SWZ:

PDFzmiana SWZ II.pdf (1,09MB)
 

Wykaz ulic (oczyszczanie letnie)

ODSZał. 1 Wykaz ulic oczyszczanie letnie -.ods (16,75KB)
 

Formularz cenowy

XLSXZał. 8 Formularz cenowy lato zima koszenie.xlsx (16,17KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

PDFinformacja o kwocie.pdf (813,25KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (933,40KB)


Informacja o unieważnieniu postepowania:

PDFunieważnienie.www.pdf (309,80KB)