Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektorat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Pracą Inspektoratu kieruje Kierownik - mgr Zdzisław Orzeł

Do zakresu działania należy:

 1. planowanie i organizacja pracy w zakresie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
 2. planowanie operacyjne, w tym: opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planu OC miasta i gminy; planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną; planowanie i organizacja wykonawstwa zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości w zakresie OC; zorganizowanie i przygotowanie do działania sił OC; utrzymanie w aktualnym stanie planów działania formacji OC; planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia wyznaczonych sił i środków OC do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof; opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu rozśrodkowania i ewakuacji ludności; planowanie i organizacja ochrony obiektów gospodarki narodowej kategorii II i III oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; współdziałanie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,
 3. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania (PO i AL.) oraz systemu wykrywania skażeń,
 4. planowanie i realizacja przedsięwzięć inżynieryjno – technicznych,
 5. planowanie i organizacja działalności szkoleniowo – popularyzacyjnej,
 6. zapewnienie zaopatrzenia materiałowo – technicznego jednostkom podległym,
 7. ustalenie zakresu zadań obronnych, w tym: ustalanie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu; określanie jednostek organizacyjnych, które będą realizować zadania obronne, ustalanie dla nich zakresu czynności; opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
 8. organizacja i utrzymanie zdolności do wykonywania zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa: sprawowanie nadzoru nad aktualizacją zestawów zadań obronnych; utrzymywanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania; zapewnienie obiegu informacji; prowadzenie stałej kontroli nad realizacją zadań obronnych w Wydziałach Urzędu i podległych jednostkach organizacyjnych,
 9. planowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej kraju, oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 10. realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 11. organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego,
 12. prowadzenie ewidencji zgłoszeń ujawnionych niewypałów i materiałów niebezpiecznych, przekazywanie tych danych do specjalistycznej jednostki Wojska Polskiego.