Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: "Remont dróg na terenie gminy Głuchołazy wraz z podwójnym utrwaleniem emulsjąi grysami" nr ZP.271.2.8.2018.JS

Głuchołazy, 15.06.2018 r.

Nr ZP.271.2.8.2018.JS

                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Remont dróg na terenie gminy Głuchołazy wraz z podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami”

 

Termin złożenia oferty: 20.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 

Istotne Warunki Zamówienia:

ZIPZaproszenie do złożenia oferty, istotne warunki zamówienia.zip (127,15KB)

 

Wyciąg z protokołu:

PDFwyciąg z protokołu.pdf (39,83KB)