Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Bartosz Bukała  

Do zakresu działania  należy:

 1. promocja inwestycyjna i gospodarcza Gminy,
 2. koordynowanie działalności spraw turystyki, kultury fizycznej i sportu w placówkach i obiektach na terenie Gminy, oraz organizowanie imprez,
 3. turystyczna promocja Gminy,
 4. współpraca z biurami turystycznymi, związkami i organizacjami turystycznymi oraz osobami prowadzącymi działalność turystyczną,
 5. planowanie sezonu turystycznego i nadzór nad jego przebiegiem,
 6. podejmowanie inicjatyw w zakresie profesjonalnej i kompleksowej obsługi turystów, oraz działań zwiększających infrastrukturę i bazę turystyczną,
 7. nadzór nad Centrum Informacji Turystycznej,
 8. eksploatacja, utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych stanowiących własność Gminy,
 9. nadzorowanie spraw finansowych i realizacji budżetu w podległych klubach sportowych,
 10. nadzór nad zapewnieniem przez organizatorów porządku i bezpieczeństwa na wszelkich imprezach,
 11. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami, klubami, organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
 12. racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania kultury fizycznej i sportu, prowadzenie dokumentacji, planowania i finansowej kontroli,
 13. współdziałanie z jednostkami kultury fizycznej i sportu w Gminie oraz rozliczanie środków pochodzących z budżetu Gminy,
 14. współdziałanie ze Szkolnym Związkiem Sportowym w trosce o rozwój sportu szkolnego,
 15. współdziałanie w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
 16. promocja ww. tematyki w środkach masowej informacji,
 17. opracowywanie planów, kalendarzy i dokumentacji imprez sportowo – rekreacyjnych.