Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inforacja o podpisaniu umowy

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

 

informuje, że dnia 12.08.2022r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE 48-340 Głuchołazy ul. Wieniawskiego 5 na wsparcie  realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Aktywnym być, tanecznie żyć” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100)