Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji w miejscowości Podlesie, na części działek nr ewid.: 239, 304, 88/11, 240

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji w miejscowości Podlesie, na części działek nr ewid.: 239, 304, 88/11, 240.

Postępowanie wszczęto na wniosek:

  • Gminy Głuchołazy, z/s Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Joannę Dągę [Dąga],  44-280 Rydułtowy ul. Wspólna 4 .

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.