Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja dwóch pomieszczeń części parteru w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach dz. nr 1246/3” w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz”

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja dwóch pomieszczeń części parteru w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach dz. nr 1246/3” w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz”

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.41.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania (ID): 989d3ee9-0118-41f8-9774-e8f4282c9267

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (154,14KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf (1,25MB)


Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna:

Dokumentacja techniczna.zip
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx (48,24KB)
 

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

PDFzał. nr 8 do SWZ- projekt umowy.pdf (699,57KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

PDFinfor. o kwocie.pdf (1 006,15KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (1,13MB)
 

Sprostowanie informacji z otwarcia:

PDFsprostowanie informacji z otwarcia.pdf (915,99KB)
 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór.www.pdf (779,30KB)