Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

II Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.40.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania (ID): 4c29ce81-eb2e-4638-8995-d20a12df1048

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (145,67KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):
PDFSWZ.pdf (1,24MB)

Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna:

Projekt budowlany:

ZIP01. PZT.zip (2,73MB)
ZIP02. PAB.zip (6,48MB)
00103. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU.zip.001 (40,00MB)
00203. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU.zip.002 (12,26MB)
ZIPSpecyfikacje PDF.zip (5,22MB)
 

Projekt wykonawczy:

002PROJEKT WYKONAWCZY.zip.002 (40,00MB)
003PROJEKT WYKONAWCZY.zip.003 (16,88MB)
001PROJEKT WYKONAWCZY.zip.001 (40,00MB)
 

Pozostałe:

ZIPSPECYFIKACJE.zip (5,22MB)
ZIPWIATA 7B rysunek, opis.zip (418,62KB)
ZIPZagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II - Dokumentacja.zip (12,78MB)
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx (47,89KB)

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

PDFZał. nr 8 do SWZ- Projekt umowy.pdf (719,45KB)
 

Wyjaśnienia treści SWZ:

PDFwyjaśnienia SWZ..pdf (905,63KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zmówienia:

PDFinformacja o kwocie.pdf (891,89KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (1 000,31KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór.www.pdf (493,49KB)