Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na części działek nr 821/2, 848/21, 848/22, 848/49, 848/51, 848/195 oraz na części działki nr 63 w miejscowości Wilamowice Nyskie

Głuchołazy, dnia  07.09.2022r.

MP.6733.20.2022.BŻ

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na części działek nr 821/2, 848/21, 848/22, 848/49, 848/51, 848/195 oraz na części działki nr 63 w miejscowości Wilamowice Nyskie.

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki „Wodociągi” Sp. z o. o., 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12, reprezentowanej przez  pełnomocnika  „JT PROJEKT” Pana Jacka Tatarczaka [Tatarczak], 48-300 Nysa, ul. Tkacka 5/12.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.