Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OFERTA na obsługę gastronomiczną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba” w dniach 20-22 lipca 2018 r.

OFERTA

 

 na obsługę gastronomiczną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”  w dniach 20-22 lipca 2018 r.

 

Gmina Głuchołazy informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia części działku nr 1476, na której zlokalizowany jest obiekt „Muszla Leśnej” na obsługę gastronomiczną w/w imprezy z wyłączeniem słodyczy, gofrów, lodów, rurek z kremem, popcornu itp... Cena minimalna  za dzierżawę  ustalona została na kwotę  11.000 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) zawiera w sobie koszty dostępnych mediów tj. energia elektryczna i woda.

 

Dzierżawca, z którym Gmina Głuchołazy po przeprowadzonym postępowaniu zawrze umowę uzyskuje prawo do obsługi gastronomicznej imprezy za zasadzie wyłączności.

 

Osoby ubiegające się o przedmiotową dzierżawę winny przedstawić pisemną ofertę cenową dzierżawy (netto bez VAT) wraz z ofertą cenową asortymentu, który zapewni w ramach obsługi gastronomicznej.

 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% i piwa po przedstawieniu niezbędnych w tym celu pozwoleń.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na obsługę gastronomiczną „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”” w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami.

 

 

Szczegóły informacji udziela Wydział Promocji, Turystyki i Sportu (I piętro, pok. 13, tel. (077) 40 92 119, 502 341 847).