Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OFERTA na dzierżawę części terenu Muszli Leśnej przy ul. Parkowej w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA"

OFERTA

 

 na dzierżawę części terenu Muszli Leśnej przy ul. Parkowej w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”w dniach 20-22 lipca 2018 r.

 

Gmina Głuchołazy informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia części działki nr 1476 na której zlokalizowany jest obiekt „Muszla Leśnej” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej (sprzedaż słodyczy, gofrów, rurek z kremem, lodów, popcornu oraz waty cukrowej) w okresie od 20.07.2018 r. do 22.07.0218 r..

 

 Cena minimalna za dzierżawę części działki ustalona została na kwotę  2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) zawiera w sobie koszty dostępnych mediów tj. energia elektryczna i woda.

 

Osoby ubiegające się o przedmiotową dzierżawę winny przedstawić pisemną ofertę cenową dzierżawy (netto bez VAT) wraz z ofertą cenową asortymentu.                     

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na prowadzenie działalności komercyjnej podczas „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”” w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami.

 

 

Szczegóły informacji udziela Wydział Promocji, Turystyki i Sportu (I piętro, pok. 13, tel. (077) 40 92 119, 502 341 847).