Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych nr ZP.271.1.23.2018.JS

ZIPzmiana SIWZ - 06.06.18 r. BIP .zip
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.23.2018.JS   

 

 

 

Przetarg nieograniczony

w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm


dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu

dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych  jednostek organizacyjnych

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgłoszenie nr 561262.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZIPSIWZ .zip

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 24.05.2018 r.:

PDFzmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 24.05.2018 r.:

PDFSDevelop22418052511030.pdf

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 01..06.2018 r.:

PDFogłoszenie o zmianie 01.06.2018.pdf

 

Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ 01.06.2018 r.:

ZIPzmiana i wyjaśnienia treści SIWZ.zip

 

Zmiana treści SIWZ 06.06.2018 r.:

ZIPzmiana SIWZ - 06.06.18 r. BIP .zip

 

Informacja - protokół z otwarcia ofert:

PDFinformacja-protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFwybór - BIP .pdf