Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa 2 (dwóch) przepustów, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na działkach nr 786/1, 985

MP.6733.15.2022.BŻ

 

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie 2 (dwóch) przepustów, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów na działkach nr 786/1, 985 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Gminy Głuchołazy z/s 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, reprezentowanej przez  Zastępcę Burmistrza Pana Romana Sambora .

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.