Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Magdalena Grześków

Do zakresu działania  Wydziału należy:

1.   Ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców
2.   Wydawania dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów
3.   Udostępniania danych z ewidencji ludności oraz Rejestru Dowodów Osobistych
4.   Wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania
5.   Prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
6.   Wydawania decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw do głosowania
7.   Sporządzania i aktualizowania spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów
8.   Spraw dotyczących nadzoru oraz finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie
9.   Rejestracji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
10. Prowadzenia spraw ochrony informacji niejawnych