Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i rozbudowa wodociągu oraz budowa kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 31/5, 32/2, 32/3, 33/8, 34/4, 34/8, 34/11, 34/15, 34/16, 35/4, 35/13, 414, 431

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

przebudowie i rozbudowie wodociągu oraz budowie kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 31/5, 32/2, 32/3, 33/8, 34/4, 34/8, 34/11, 34/15, 34/16, 35/4, 35/13, 414, 431.

Postępowanie wszczęto na wniosek :

Spółki „Wodociągi” Sp. z o. o., 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12, reprezentowanej przez  pełnomocnika  „PROJEKT” Pana Mirosława Bartochę [Bartocha], 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.