Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady Miejskiej

Pracą Wydziału kieruje Kierownik Biura - mgr Patrycja Kanarska

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:

  1. wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań, zapewnienie sprawnej i właściwej organizacji i obsługi sesji Rady, stałych i doraźnych Komisji Rady,
  2. zapewnienie zgodności działania Rady z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na terenie Gminy,
  4. obsługa kancelaryjno – biurowa w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, Komisje stałe, zespoły kontrolne, oraz prawem określone jednostki kontrolne i nadzorcze,
  5. obsługa Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla rozstrzygania spraw dyscyplinarnych pracowników Urzędu,
  6. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych – w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,
  7. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej, przepisów gminnych oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie terminowej ich realizacji,
  8. promulgacja Uchwał Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
  9. organizowanie kontaktów Radnych z organizacjami, stowarzyszeniami, oraz mieszkańcami Gminy,
  10. organizacja i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady, oraz obsługa spotkań radnych z wyborcami.